İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
UNESCO KÜLTÜREL DİPLOMASİ
YÖNETİŞİM VE EĞİTİM KÜRSÜSÜ

2014 yılında kurulan İstanbul Aydın Üniversitesi’nin UNESCO Kültürel Diplomasi, Yönetişim ve Eğitim Kürsüsü günümüzde çok kültürlü toplumlarda bir gereklilik haline gelmiştir. Siyasi aktörler, uluslararası örgütler, ğitim kurumları ve bireyler belirli toplum çerçevelerinde, farklı kültürel grupların değerlerini ve normlarını karşılayabilmek için adil yollar bulmakta zorlanmaktadırlar. Bu bağlamda siyasiler için en acil görev, karar alma yapılarında
kültürlerin çeşitliliğini yansıtmaktır. Kültürel diplomasi, uluslararası köprü ve etkileşimleri oluşturan, kültürlerarası ağları ve güç alanlarını belirleme görevi üstlenen ve ulusal ve kültürel sınırları aşan bir olguolarak kabul edilmektedir.

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin UNESCO Kültürel Diplomasi, Yönetişim ve Eğitim Kürsüsü, yerel ve uluslararası kuruluşların karşılıklı işbirliği ve katkıları üzerine kuruludur ve disiplinler arası eğitim, araştırma, teknoloji ve kültürel / sosyalfaaliyetler yürütmektedir.

UNESCO’nun spesifik amacı “eğitim, fen bilimleri, kültür ve iletişim yoluyla küreselleşme çağında barış ve insan gelişimine katkı”dır. UNESCO hedeflerine uygun beklenen sonuçlar için Kürsü, araştırma, kapasite geliştirme ve eğitim faaliyetleri yoluyla sürdürülebilir kalkınmanın korunmasını teşvik edecektir. İletişim ve bilgi yönetimi araçları da maddi ve manevi sosyo-kültürel gelişmenin korunmasının önemine ilişkin farkındalığı arttırmak için
geliştirilecektir.

İşbirliği ve iyi uygulamaların paylaşılması hususunda optimal seviyeye ulaşabilmek için bütün partnerlerin dahil olduğu, kültürel alışveriş ve eğitim alanında çalışan ortak ağın da genişletilmesibeklenmektedir.

UNESCO