Roundtable on Imbricated Identities: Syrian Refugees in Europe and Turkey and the Challenges that the Host Community Face


Location and Date: 24 March 2016, Paris, France
Description of the Activity: Istanbul Aydin University UNESCO Chair in Cultural Diplomacy, Governance and Education organized a roundtable, which aims to discuss the challenges that Syrian refugees and the host country nationals are facing from different and multidisciplinary perspectives. 


24 Mart 2016

UNESCO Yuvarlak Masa Toplantısı: İstanbul Aydın Üniversitesi UNESCO Kültürel Diplomasi, Yönetişim ve Eğitim Kürsüsü, 24 Mart saat 14.00'te UNESCO House, Salle 8, 7 Place de Fontenoy, Paris 7e ‘da Suriyeli Mültecilerin bulunduğu toplumların kimliksel değişimi ve karşılaştıkları problemler  hakkında bir yuvarlak masa toplantısı düzenlemiştir. Toplantıda konu ile ilgili akademisyenler, araştırmacılar ve UNESCO temsilcileri fikir bildirerek, 2. Dünya Savaşından sonra en büyük insani kriz olarak adlandırılan Suriye Mülteci Krizinin toplumlarımıza, öne çıkan kimlik ve normatif değerler anlayışlarımıza etkisini tartışılması planlanmaktadır. Bu çerçevede, yuvarlak masa toplantısının amacı mülteci sorununu farklı bakış açıları ile tekrar tanımlamak ve bu süreçte karşılaşılan toplumsal sorunlara yeni çözüm önerileri getirmek olacaktır.

Paris,
Fransa